Jamrock intro

Jeg må vel hellere begynde med begyndelsen. Jeg var 34 år og gift anæstesikursist (det skal jeg nok forklare) med 2 døtre; Molly på 7 og Cirkeline på 9 år. Det der…

0 kommentarer